zondag 27 juli 2014

Lace sjaal met pareltjes - Lace scarf with seedbeads.

Ik had nog 4 bollen 'Merino lace 400' over van mijn asymmetrisch kleedje.
Ik besloot er een bijpassende sjaal van te maken.

Had about 4 skeins 'Merino lace 400' left of the asymmetrical dress. 
I decided to use them to make a scarf in the same style.


Deze sjaal kan perfect gemaakt worden met elk ander lace garen of de kidsilk varianten... of misschien ook met een dikker garen... en dikkere naalden.

The scarf can be made with any lace or kidsilk yarn... or maybe even with a bulkier yarn and thicker needles.

Nodig:
- 4 bollen Lang yarns Merino 400 lace (25 gram = 200 m )
- rocailles
- dunne naainaald ( om de pareltjes op het garen te rijgen )
- breinaalden 3,5 mm
- breinaalden 4 mm (enkel voor de opzet)
- maasnaald

Needed: 
- 4 skeins Lang yarns Merino 400 lace (25 grams = 200 m)
- seed beads
- fine sewing needle (to put the seed beads on the yarn)
- knitting needles size 3,5 mm 
- knitting needles size 4 mm (only for the cast on)
- tapestry needle

Werkwijze:
How to :

Zet 81 steken op met naald 4 mm.
Verander naar naald 3,5 mm en brei 1 naald averechts.

Werk nu als volgt:
4 st. rechts - start onderstaand patroon - 5 x het rapport herhalen - einde onderstaand patroon -  4 st. rechts

(Alle terugkerende naalden averechts breien!)

Brei dit eerste schema 1 keer. Ga dan naar het tweede schema.

Cast on 81 st (with needle 4 mm)
Purl first needle with 3,5 mm (this is the wrong side of the work)

Continue in following pattern:
knit 4 - start pattern below - repeat 5 times the ' Rapport' - end as the chart shows - knit 4

(Purl all the returning needles)

Knit this chart once. Proceed with second chart.


PATROON 1 Legende:

Leeg vakje = 1 steek rechts
O = omslag
Pijltje omhoog = dubbele overhaling (= 1 st rechts afhalen, 2 st rechts samen breien en de afgehaalde steek over de gebreide steek halen)
/ in geel = 2 st rechts samen breien
\ = overhaling (= 1 st rechts afhalen, 1 st rechts breien en de afgehaalde steek over de gebreide steek halen)

Rij 5: gele R = rechts ( was fout getypt )

Enkel de heengaande naalden worden getoond.
Alle teruggaande naalden worden averechts gebreid

PATTERN 1:

Empty = knit 1
O = yarn over
Arrow up = s, k2tog, psso ( slip 1 st, knit 2 st together, pass slipped st over knit st)
/ (yellow) = knit 2 together
\ = sk ( slip 1 st, knit 1, pass slipped over knit st)

Only the good side of te work is shown.
All returning needles are to be purled.


Na de 29 naalden van patroon 1:
Naald 30 (terugkerende naald): alle steken averechts
Naald 31: 4 st rechts - 73 st averechts - 4 st rechts
Naald 32: alle steken averechts

After the 29 needles of pattern 1...
Row 30 : (wrong side) purl all st
Row 31 : knit 4 - purl 73 - knit 4
Row 32 : purl all st.

Ga verder als volgt met patroon 2.
4 st rechts - start onderstaand patroon - 5 x het rapport herhalen - einde van het patroon - 4 st rechts
Alle terugkerende naalden averechts

Continue as follow...
knit 4 - start pattern below - 5 times the ' Rapport' - end as the chart shows - knit 4
( purl all the returning needles)
PATROON 2 - Legende

Leeg vakje = 1 st rechts
O = omslag
Pijltje omhoog = dubbele overhaling
/ in geel = 2 st rechts samen breien
\ = overhaling

Enkel de heengaande naalden worden getoond
Alle teruggaande naalden worden averechts gebreid

PATTERN 2:

Empty = knit 1
O = yarn over
Arrow up = s, k2tog, psso ( slip 1 st, knit 2 st together, pass slipped st over knit st)
/ (yellow) = knit 2 together
\ = sk ( slip 1 st, knit 1, pass slipped over knit st)

Only the good side of te work is shown.
All returning needles are to be purled.


Herhaal het patroon 14 x (of tot 2 bollen van de 4 gebreid zijn)
En hou alle steken in wacht.

Repeat this pattern 14 x ( or till half of the skeins are knit)
Keep the st on hold.


Maak 2 identieke delen, maar op het einde van het tweede deel komen 3 naalden ribbelsteek (alle naalden rechts)

Make 2 identical pieces, but add in one of the pieces 3 rows of garter stich. (= knit all needles)
Keep all st on hold.

Maas hierna beide delen aan elkaar.
Werk de draadjes weg... en klaar.

Graft both parts together.
Tuck in the little yarns... and finished.Ik heb rocailles geïntegreerd in de sjaal. Ik ging als volgt te werk.
Rijg een 250 à 300 pareltjes op elke bol voor je begint te breien. Elke keer je een pareltje moet inbreien, kan je 1 pareltje gebruiken.
De pareltjes heb ik in elke terugkerende naald gebreid op de steek die je in de volgende naald afhaalt voor de dubbele overhaling.

Pareltjes heb ik in patroon 1 geïntegreerd in naald 2, 4, 6 en 8 en in naald 16, 18, 20 en 22.

In patroon 2 heb in de pareltjes in naald 8 en 18 geïntegreerd.


I added seed beads in the scarf. This is how I did it.
Put about 250 to 300 seadbeads on every skein before you start knitting. Every time you need a seedbead, you use one.
I integrated the seadbeads in the wrong side rows, on the st you take off in the ssk.

Sead beads are integrated in pattern 1 in row 2, 4, 6 and 8. And in row 16, 18, 20 and 22.

In pattern 2, I used them in row 8 and 18.
Pareltjes zitten op de werkdraad, klaar om in te breien.

Sead beads are on the working yarn, ready to be taken when needed.
Hieronder zie je hoe je pareltje per pareltje werkt.

The immage below shows how you integrate the seadbeads as I did.

Breng het pareltje tot tegen het werkstuk, en brei het pareltje mee in de steek

Bring the seedbead against the work... and knit it along.


Maar je kan ook pareltjes over de lus steken met een kleine haaknaald of halve big eye needle.
Dit is tijdrovender, omdat je telkens moet stoppen met breien... maar de pareltjes kunnen niet verschuiven.
(Achteraf bekeken vind ik dit een betere manier. Het resultaat is veel mooier, en je rocaille zit vast)

You can also bring the seadbead onto the st with a crochet needle...
But that takes a lot more time, because you have to stop knitting every time you want to integrate a seedbead... but on the other hand, the seedbeads can't move.
(After trying both methods, I prefer this one. The result is much better... and the seed bead can't move)
Rijg het pareltje op een gebreide steek met een haaknaald of lusje naaigaren.

Bring the seadbead onto a knitted stich with a tiny crochet needle, or a thread of sewing yarn
Zet de lus met het pareltje terug op de breinaald

Put the st back on the knitting needle
En brei je steek.

And knit.

Misschien vind je dit ook wel leuk... Gratis patroon
You might also like... Free pattern

Geen opmerkingen:

Een reactie posten